CZ US DE ES

Záruky a reklamace

Doprava

 

Náklady na dopravu a pojištění jsou vypočteny individuálně pro každého zákazníka podle celkové hmotnosti zakázky, jejího objemu, místa určení a způsobu přepravy.

 

Záruka na výrobky

 

Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými normami a to po dobu 24 měsíců od data prodeje.


Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat do 3 dnů prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem, faxem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího nebo na e-mailové adrese info@glassbohemia.com.


K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží a řádně vyplněný záruční list zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace o postupu a způsobu vyřízení.

Reklamace služeb dopravních společností

 

Naše zboží přepravujeme prostřednictvím dopravních společností, které jsme pro Vás vybírali s ohledem na kvalitu a cenu jejich služeb. Přesto se může stát, že cestou dojde z nějakého důvodu k poškození zásilky. Řiďte se proto následujícími pokyny:


Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
V případě poškození obalu (roztrhaný, rozmočený, ...) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.


Nenechte se dopravcem přesvědčovat o tom, že zásilka nebyla dobře zabalená, našemu exportnímu balení se věnujeme s velikou důsledností.
V případě jakéhokoliv problému s přepravní společností nás prosím co nejdříve informujte. V e-mailu nebo faxu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe a číslo faktury (zásilky).


Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí Vám znepříjemňovat nakupování u nás.

  • L
  • L
  • A

      .

 

    .

 

 

    .

 

 

    .

 

 

    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení