CZ US DE ES

Podstata skla

 Podstata skla

Sklo je tuhý roztok kovových oxidů v oxidu křemičitém. Při chladnutí zabrání velká viskozita skloviny pohybu molekul, a tím i krystalizaci křemičitých sloučenin. Vznikne průhledné sklo. Jeho vlastnosti - tavitelnost, tepelná roztažnost, mechanická a chemická odolnost, tvrdost, lesk, propustnost a lom světla - závisí na chemickém složení. Vhodnou skladbou surovin vytváříme požadované vlastnosti skla.

Sklářské suroviny
Podle funkce při tvorbě a vlastnostech skla rozlišujeme suroviny základní: - kyselé, které mají význam sklovotvorný - zásadité, tj. taviva a stabilizátory - několikasložkové, jako jsou střepy a horniny, které zlepšují vlastnosti skloviny a usnadňují tavení.

Výroba a zpracování skloviny
Směs upravených a navážených surovin (sklářský kmen) se dopravuje do plynové pece, kde se při teplotách až 1500 stupňů Celsia roztaví na řídkou sklovinu, která se vyčeří. K výrobě malého množství skla se používají pece pánvové. Pod žáruvzdornou klenbou stojí několik šamotových pánví, kolem kterých hoří plyn. Pro řemeslné zpracování se sklovina odebírá sklářskou píšťalou.
Čirá sklovina se nechá zchladnout na pracovní teplotu asi 1200 stupňů Celsia. Ze žhavé viskozní skloviny lze výrobky vyfukovat, odlévat, válcovat, lisovat nebo táhnout v podobě tabulí, trubek a vláken. Podle tvaru výrobku se rozlišuje sklo duté (foukané), ploché a speciální (např. figurky tvářené pomocí kahanu, mačkané korále).
Duté sklo (láhve, sklenice, nápojové sklo, žárovky) se tvarují ručním nebo strojním foukáním. Při ručním nabere dělník na sklářskou píšťalu (železnou trubku s náústkem) roztavenou sklovinu a mírným vyfouknutím vytvoří základní baničku. Na ni nabírá podle velikosti výrobku další sklovinu. Za stálého otáčení píšťalou vytvoří polotovar, který dostane konečnou podobu vyfouknutím do dřevěné (namočené) formy. Po oddělení od píšťaly postupuje výrobek do chladicí pece, kde několik hodin chladne, aby se ve skle vyrovnalo vnitřní pnutí. 

 

 

Přihlášení