CZ US DE ES

Barevná skla

  

Problematika zpracování barevných skel. Barevné sklo se používá samotné nebo v kombinaci s křišťálem případně dalšími barvami.

Barevná skla


se vyrábějí v různých barevných intensitách a s odlišným podílem šedé (kouřová skla). Barevné sklo se používá samotné nebo v kombinaci s křišťálem případně dalšími barvami. Nezbytnou podmínkou je přitom stejná roztažnost skel, aby nedošlo k následnému lomu výrobku. Barevná skla mají většinou složeni shodné s křišťálem, může se odlišovat čeření se záměrem dosažení určité redox rovnováhy barvících oxidů, vyskytujících se ve skle ve více mocenstvích .

 

Barevné sklo s obsahem 24 % Pb0 se vyrábí jen vyjímečně, toto sklo lze výhodně brousit a následně chemicky leštit. Vzhledem k bohaté barevné škále a poměrně malým zakázkám jsou k tavení používány pánvové pece. Vyjímečně se používají i malé vanové, s výhodou celoelektrické pece, musí však být řešena optimální výměna barevného odstínu a využití přechodové barvy ( tzn. postupné přidávání oxidu - od čistého křišťálu přes žlutou , zelenou a modrou až po černou, rubínová barva se míchá samostatně ).

 

Pod pojmem křišťálové sklo je uvažováno čiré (nezakalené), dokonale odbarvené sklo s vysokou brilancí, tj. vysokým leskem, lámavostí světla, světelnou propustností, třpytivostí atd. Křišťálovým sklem bylo z historického hlediska označováno jak sklo draselno-vápenaté, vyráběné v Čechách (český křišťál), tak britská a francouzská olovnatá skla. Snaha přesněji vymezit a definovat pojem "křišťálové sklo" vedla v řadě zemí k vydání předpisů a norem, ve kterých bylo rozdělení skel a definice křišťálu prováděno na základě určitého složení skla a fysikálně-chemických vlastností. Země ES (Francie, SRN, Itálie, země Beneluxu, Velká Británie, Irsko, Dánsko) vydaly směrnici Sklo - křišťál .

Přihlášení